Livrăm la tine acasă.

Termeni şi condiţii

Societatea RUNOS CONCEPT SRL este societate cu răspundere limitată organizată și care funcționează potrivit legii române, cu sediul în Loc. Târgu Neamț, Bdul. Ștefan Cel Mare, bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 6, Judetul Neamț, cod postal 615200, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub numărul J27/516/2014, cod fiscal 33550019.


Prezentul Document reprezintă Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului  https://lepetitbaton.com/


1. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

1.1. Societatea RUNOS CONCEPT SRL comercializează prin intermediul site-ului https://lepetitbaton.com/(în continuare, Site-ul) produse alimentare confecționate în laboratoarele proprii. În cazul în care Vânzătorul va comercializa și produse aparținând terților, va specifica acest lucru în cazul fiecărui Produs.

1.2. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator.

1.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel Vânzătorul. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Vânzătorului, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.

1.4. Utilizarea Site-ului de către orice Utilizator/Cumpărător se face în baza regulilor din aceste Termene și Condiții. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu aceste Termene și Condiții, trebuie să se abțină de la utilizarea Site-ului, a funcționalităților sale și de la plasarea comenzilor către Vânzător. Odată plasată o comandă, Utilizatorul/Cumpărătorul se supune prezentelor Termene și Condiții.

2. PRODUSE

2.1. Produsele alimentare comercializate prin intermediul Site-ului (în continuare, Produsele) sunt confecționate artizanal în laboratoarele proprii ale Vânzătorului. Vânzătorul asigură calitatea și conformitatea Produselor și respectă legislația națională și a Uniunii Europene, în vigoare la momentul livrării, în domeniile relevante, cum ar fi: sanitar, sanitar-veterinar, protecția consumatorului și a mediului (inclusiv cu privire la gestiunea deșeurilor), protectia muncii si situatii de urgenta, legislatia muncii, reglementările referitoare la producția, ambalarea, etichetarea, marcarea, garanția, conformitatea, calitatea și caracteristicile Produselor, precum și orice altă obligație care, conform legii, este în sarcina sa.

2.2. În ipoteza în care Vânzătorul comercializează produsele terților, aspect specificat în dreptul fiecărui produs, acesta nu răspunde pentru calitatea și conformitatea acestora cu legislația în vigoare, orice răspundere revenind terțului producător.

2.3. În dreptul fiecărui Produs, Vânzătorul afișează pe site datele relevante privitoare la denumirea comercială a produsului, natura acestuia, ingrediente și celelalte informații relevante reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

2.4. Dacă Utilizatorul/Cumpărătorul dorește să obțină informații suplimentare cu privire la unul sau mai multe dintre Produse, poate adresa Vânzătorului solicitări în acest sens prin intermediul formularului de contact sau altor mijloace de comunicare afișate pe Site. Dacă aceste solicitări sunt efectuate după plasarea unei Comenzi acceptate, Utilizatorul/Cumpărătorul nu poate invoca necunoașterea informațiilor solicitate și obținute ulterior plasării Comenzii acceptate ca motiv pentru anularea sau modificarea Comenzii.

2.5. Toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3. COMANDĂ ȘI CONTRACTARE

3.1. Utilizatorul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Produselor dorite in cosul de cumparaturi, completarea datelor și informațiilor personale necesare pentru identificarea Cumpărătorului și livrare, urmand a finaliza Comanda, selectând una dintre modalitățile de plată indicate expres.

3.2. Adaugarea unui Produs in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Produsului. De asemenea, Vânzătorul nu garantează că orice Produs afișat pe site este în stoc în cantitățile solicitate de către Utilizator/Cumpărător la orice moment.


3.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.

3.4. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.

3.5. Comanda se consideră acceptată doar când Vânzătorul comunică Cumpărătorului acceptare acesteia, în orice modalitate din care să rezultă fără echivoc o astfel de acceptare (telefonic, e-mail, prin formulare disponibile prin intermediul Site-ului sau în Contul Utilizatorului/Cumpărătorului, după caz).

3.6. Dacă Vânzătorul comunică Cumpărătorului că nu dispune de Produsele comandate, de cantitatea solicitată sau că termenul de livrare solicitat de acesta nu poate fi îndeplinit, din orice motive, Cumpărătorul nu poate considera acest lucru ca o neexecutare culpabilă de către vânzător a unui contract, iar comanda nu se consideră acceptată de către Vânzător. Vânzătorul poate însă, la latitudinea sa, să propună Cumpărătorului alte tipuri de produse, alte cantități sau calități, precum și alte termene de livrare, iar Cumpărătorul poate accepta propunerea Vânzătorului în ceea ce privește Produsele disponibile, cantitatea acestora sau termenul de livrare propus de către Vânzător, caz în care, odată cu recepția de către Vânzător a acceptului Cumpărătorului pentru comanda alternativă propusă de Vânzător, comanda se consideră stabilită în condițiile astfel agreate de ambele părți. Dacă Cumpărătorul nu acceptă această propunere, comanda se consideră a nu fi fost acceptată și stabilită de către părți, fără ca aceste eveniment să genereze vreun fel de obligații în sarcina vreuneia dintre Părți și fără ca vreuna dintre acestea să poată clama vreo neexecutare a contractului de către cealaltă Parte. Într-o astfel de ipoteză, eventuala plată anticipate efectuată de către Cumpărător va fi restituită acestuia de către Vânzător în termen de 30 de zile de la data la care se constată că nu a fost acceptată comanda emisă de către Utilizator/Cumpărător sau nu a fost acceptată de către Cumpărător comanda alternativă propusă sau discutată cu Vânzătorul.

3.7. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

a. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
b. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de Vânzător, in cazul platii online;
c. datele furnizate de catre Utilizator/Cumparator pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

4. FACTURARE – PLATA

4.1. Prețurile Produselor afisate in cadrul Site-ului sunt exprimate în LEI (RON) și includ T.V.A., conform legislatiei în vigoare. Prețul afișat al Produselor nu include și costurile de transport, care sunt calculate și afișate Utilizatorului/Cumpărătorului în coșul de cumpărături, înainte de finalizarea comenzii.

4.2. Vânzătorul are dreptul să modifice în orice moment prețul Produselor, iar dacă un Utilizator a adăugat în coșul de cumpărături Produse, dar nu a emis o comandă finalizată până la momentul actualizării prețurilor, comanda va fi considerate a fi făcută la prețurile actualizate ale Vânzătorului la momentul finalizării și expedierii comenzii către Vânzător.

4.3. Utilizatorul va selecta, pentru fiecare comandă, modalitatea de plată dintre cele disponibile, în funcție de care va fi stabilit termenul de plată. Dacă plata se realizează prin mijloace bancare/electronice, plata trebuie efectuată înainte ca Vânzătorul să aibă obligația să livreze Produsele comandate. Dacă plata se realizează ramburs, Vânzătorul sau transportatorul/persoana responsabilă cu livrarea poate refuza livrarea comenzii dacă nu este achitat costul acesteia de către Cumpărător, cel mai târziu imediat anterior livrării.

4.4. Dacă este necesar conform dispozițiilor legale sau la solicitarea expresă a Cumpărătorului, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislatia in vigoare.

4.5. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul său sau fizic odată cu livrarea comenzii.

4.6. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de transmite Vânzătorului datele necesare pentru întocmirea facturii.

4.7. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul își exprimă acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre Vânzător in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul său.

4.8. In cazul platilor online, Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.

4.9. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile Vânzătorului si nici nu vor fi stocate de catre de Vânzător sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

4.10. Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Utilizatorul/ Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

5. LIVRARE

5.1. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vânzătorul se obligă să procure un ambalaj corespunzător pentru Produsele furnizate, care să protejeze Produsele pe tot parcursul transportului, de la expediție până la destinație. Vânzătorul precizează faptul că ambalajele nu sunt produse de acesta și că le obține de la terți, care sunt singurii responsabili de respectarea legislației specifice siguranței alimentelor și a materialelor care vin în contact cu alimente.

5.2. Vanzatorul va efectua livrarea Produselor numai pe teritoriul României, fie direct prin angajații proprii (pe raza municipiului Iași și eventual, zone limitrofe), fie prin intermediul furnizorilor de servicii de transport de produse.

5.3. În cazul livrării directe de către Vânzător, dacă Cumpărătorul nu se prezintă la locul de livrare pentru recepționarea Produselor, reprezentantul Vânzătorului va efectua maxim 2 încercări de apelare telefonică a Cumpărătorului, la interval de 5 minute, la numerele de telefon indicate în Comandă/Contul Utilizatorului/Cumpărătorului, pentru a-i solicita să se prezinte la locul de livrare pentru recepția Produselor, iar dacă Cumpărătorul nu răspunde sau nu se prezintă să recepționeze Produsele în interval de 20 de minute de la ultima apelare telefonică, reprezentatul Vânzătorul va părăsi locul de livrare convenit, iar Cumpărătorul are drept de opțiune între:

(1) a se deplasa la punctul de lucru al Vânzătorului pentru preluarea produselor care nu au putut fi livrate sau

(2) renunță la preluarea produselor,Vânzătorul fiind îndreptăţit să nu mai onoreze livrarea de comenzi ulterioare de la Cumpărator având în vedere cheltuielile suportate de Vânzator pentru livrarea produselor nepreluate.

5.4. Cumpărătorul va prelua Produsele de îndată ce sunt livrate de către Vânzător, va proceda la verificarea faptului că acestea corespund din punct de vedere tipologic, al cantității și calității, Produselor comandate, conform comenzii, va cerceta și va semnala lipsurile cantitative și calitative de îndată prin telefon şi email cu fotografii. Nu sunt considerate deficiențe/vicii aparente eventualele diferențe de aspect ale produselor care decurg în mod firesc din realizarea/prelucrarea artizanală a acestora.

5.5. Părțile sunt de acord că dacă CUMPĂRĂTORUL nu sesizează VÂNZĂTORULUI orice obiecțiuni cu privire la conformitate bunurilor primite cu Produsele comandate, orice deficiențe tipologice, cantitative și/sau calitative, inclusiv cu privire la termene de valabilitate în 24h de la livrare, atunci se consideră că bunurile au fost livrate în mod conform, obligația VÂNZĂTORULUI în acest sens fiind îndeplinită, CUMPĂRĂTORUL nemaiavând dreptul ulterior să semnaleze vicii aparente sau neconformități ale Produselor.

5.6. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in Comanda (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului).

5.7. Din momentul semnării pentru livrare, proprietatea asupra Produselor, cât și riscul cu privire la acestea trec asupra CUMPĂRĂTORULUI. Este responsabilitatea deplină și exclusivă a CUMPĂRĂTORULUI să asigure ulterior depozitarea Produselor în in conditii de pastrare mentionate in Declarația de conformitate, precum și în conformitate cu normele legale de siguranță a alimentelor. Riscurile ce decurg din expirarea termenului de valabilitate, depozitarea și manipularea incorectă a Produselor furnizate revin CUMPĂRĂTORULUI.

6. RASPUNDERE

6.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Produselor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

6.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

6.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

6.4. Vanzatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la momentul afisarii in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.

7. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

7.1. Conținutul Site-ului reprezintă:
 toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 continutul oricarui e-mail sau comunicări trimise Utilizatorilor/Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 informatii legate de Produsele si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
 informatii legate de Produsele si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat pentru vânzarea prin intermediul Site-ului, intr-o anumita perioada;
 date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

7.2. Continutul, astfel cum este definit in articolul anterior, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Vânzătorului și/sau a partenerilor săi, acestoraa fiindu-le rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

7.3. Cumpărătorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, reproducerea, distribuirea, afișarea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut, pe Site sau în afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptului de proprietate intelectuală al Vânzătorului asupra Continutului sau orice alt demers care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Vânzătorului și/sau partenerilor săi, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

7.4. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document.

7.5. Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentului Document.

7.6. Vânzătorul poate conferi, la latitudinea sa, uneia sau mai multor persoane fizice și juridice, dreptul de a utiliza o parte sau tot Conținutul site-ului, pe baza unui acord scris în care se vor specifica durata contractului, drepturile de utilizare, limitele acestora și scopurile în care terțul are dreptul să utilizeze Conținutul site-ului.

7.7. Utilizarea Conținutului în orice alt mod poate atrage răspunderea civilă, contractuală sau delictuală, administrativă și penală a celui care încalcă aceste prevederi.

7.8. Niciun Continut transmis catre Utilizator sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Vânzătorului si/sau al angajatului/prepusului Vânzătorului fata de respectivul continut.

8. CONFIDENTIALITATE

8.1. Vânzătorul va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care Utilizatorul/Cumpărătorul le furnizează Vânzătorului prin folosirea Site-ului și a funcționalităților sale. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.

8.2. Utilizatorul/Cumpărătorul nu are dreptul să facă nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti cu privire la comenzile trimise către Vânzător sau contractul/contractele încheiate cu acesta, fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului, sub sancțiunea suportării oricăror prejudicii provocate în mod nelegitim Vânzătorului.

9. FORTA MAJORA

9.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

9.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

10. LEGEA APLICABILA – JURISDICŢIA

10.1. Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Iași.

11. Procedura de soluționare a reclamațiilor

Sesizările sau solicitările dumneavoastră cu privire la oricare din drepturile ce revin Utilizatorilor/Cumpărătorilor pot fi comunicate nouă prin poștă la adresa sediului sau pe adresa de e-mail runos.concept@gmail.com

Nu pot fi luate în considerare decât sesizările sau solicitările formulate de către persoana vizată de situația reclamată însăși sau de mandatarul/reprezentantul său împuternicit conform legii.

Termenul de răspuns este de 30 de zile, iar termenul poate fi prelungit, cu informare prealabilă, în cazul în care cererea depășește un nivel rezonabil de complexitate sau în cazul în care nu ne-au fost comunicate prin sesizare toate elementele necesare pentru a răspunde în mod adecvat.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prezenta informare se efectuează în temeiul prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în continuare denumit ”GDPR”) care a intrat în vigoare în 25 mai 2018, are aplicabilitate imediată pe întreg teritoriul Uniunii Europene, înlocuind legislația fiecărui stat membru în această materie. Fiind vorba de un regulament, nu este necesară transpunerea în legislația națională, aplicabilitatea sa fiind automată la nivelul tuturor statelor membre ale UE.


Scopul GDPR este de a proteja drepturile și libertățile tuturor persoanelor fizice și de a se asigura că toate datele cu caracter personal aparținând persoanelor fizice sunt prelucrate doar cu respectarea principiilor GDPR.
În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul este persoană fizică sau reprezentant persoană fizică al unei persoane juridice care are calitate de Utilizator/Cumpărător, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:
***


1. Date despre Operatorul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de SC RUNOS CONCEPT SRL, societate cu răspundere limitată organizată și care funcționează potrivit legii române, cu sediul în Loc. Târgu Neamț, Bdul. Ștefan Cel Mare, bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 6, Judetul Neamț, cod postal 615200, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub numărul J27/516/2014, cod fiscal 33550019, reprezentată legal prin Păsălău Elena Roxana, având telefon 0787648472 (denumită în continuare ”Vânzătorul”).


SC RUNOS CONCEPT SRL este operator al datelor cu caracter personal în baza prevederilor art. 4 alin. (7) GDPR.


Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) și ale art. 37 GDPR, vă comunicăm faptul că SC RUNOS CONCEPT SRL a desemnat un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în persoana doamnei Păsălău Elena Roxana, care poate fi contactat la sediul nostru din mun. Iasi, strada Sfântul Lazăr nr. 2, bl. M. Kogalniceanu, jud. Iași România, sau prin e-mail: runos.concept@gmail.com

2. Ce reprezintă datele cu caracter personal și ce date cu caracter personal sunt prelucrate

În conformitate cu reglementările GDPR, sunt considerate ”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). De exemplu - un nume, un număr de identificare, date de localizare, număr de telefon, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Anumite date cu caracter personal sunt considerate ”categorii speciale de date cu caracter personal” – (”sensitive data”), cum ar fi datele referitoare la originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. 

Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt cele furnizate de dumneavoastră personal, la momentul creării unui cont pe Site sau la momentul plasării unei Comenzi, precum și datele care sunt furnizate pe parcursul executării contractului de vânzare de Produse. 

În vederea plasării de Comenzi, acceptării acestora, precum și pe parcursul executării contractelor de vânzare de Produse, colectăm următoarele informații, care pot reprezenta date cu caracter personal:


a. Numele și prenumele dumneavoastră 
b. Sexul dumneavoastră
c. Adresa dumneavoastră 
d. Adresa de e-mail
e. Numărul de telefon 
f.  Informatii bancare – cod IBAN al contului bancar 
g. Semnătura dumneavoastră
h. Alte date care pot deveni necesare, și cu privire la care veți fi informați în prealabil de fiecare dată.

În relația cu Utilizatorii/Cumpărătorii persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice, Vânzătorul nu prelucrează categorii speciale de date (”sensitive data”), cu excepția următoarelor:
 Teste și chestionare de evaluare/feedback. Este posibil, ca după livrarea unei comenzi, să vă solicităm completarea unui chestionar de evaluare/feedback privitoare la derularea relațiilor din părți și cu privire la Produse.


Obligatia actualizării datelor. 
În cazul în care sesizați faptul ca sunt necesare orice modificări sau sesizări în ceea ce privește acuratețea datelor deținute de către Vânzător, aceste modificări sau situații noi trebuie să ne fie notificate în cel mult 5 zile de la intervenirea evenimentului modificator, în vederea operării actualizărilor necesare. În caz de nerespectare a acestei obligații, Vânzătorul nu va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate prin neactualizarea datelor. 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele dumneavoastră personale menționate la punctul 2 literele a-j vor fi prelucrate în baza unui temei legal (Codul civil și legislația adiacentă aplicabilă contractelor de vânzare de produse), pentru încheierea și executarea contractului, livrarea produselor și facturare, în scop de Management al documentelor contractuale, justificativ-contabile și financiar și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor ce ne revin conform legii în calitate de vânzător, inclusiv dar fără a se limita la legislația civilă, legislația fiscală sau orice alte prevederi legale imperative în ce privește relația vânzător-cumpărător.


Având în vedere faptul că și în cazul în care datele cu caracter personal redate mai sus sunt colectate în temeiul unei obligații legale și/sau în vederea încheierii și executării unui contractual de vânzare, în eventualitatea în care refuzați să furnizați datele cu caracter personal vizate, Vânzătorul nu poate continua procesul de acceptare a unei comenzi, încheiere a unui contract și livrare a bunurilor, motiv pentru care Site-ul nu permite plasarea comenzilor fără furnizarea acestor date.

În ceea ce privește datele cu caracter personal rezultate din efectuarea testelor și chestionarelor de evaluare/feedback, precizăm faptul că utilizăm aceste teste și chestionare exclusiv pentru a identifica moduri în care putem aduce îmbunătățiri activităților de producție, vânzare și livrare a Produselor, promovare și prezentare a acestora pe Site, comunicarea informațiilor de interes pentru Utilizator/Cumpărător, accesibilitate și user experience. Suntem dedicați complet scopului creării unui mediu de interacțiune cu Utilizatorul/Cumpărătorul primitor și profesionist, iar chestionarele de evaluare ne ajută în acest demers. În toate cazurile, astfel de teste sunt efectuate exclusiv în temeiul interesului nostru legitim de a crea un mediu de interacțiune și relații de vânzare agreabile și satisfăcătoare, precum și în temeiul consimțământului dumneavoastră expres, atunci când sunteți de acord și procedați la completarea chestionarelor de evaluare.


Aveți dreptul de a vă opune acestui mod de prelucrare a datelor cu caracter personal, caz în care Vânzătorul sau persoanele împuternicite de aceasta nu vor mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Vânzătorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

***

Datele dumneavoastră vor fi divulgate doar către următoarele categorii de destinatari, cu garanția păstrării confidențialității datelor dumneavoastră și a implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter presonal:
 Autoritățile publice, în condițiile legii;
 Furnizorilor de servicii externalizate pentru Vânzător (în domeniul contabilității, serviciilor juridice, resurse umane sau altele)

În aceste situații, luăm toate măsurile necesare în vederea asigurării îndepliniri tuturor obligațiilor ce revin Persoanelor Împuternicite cu prelucrarea datelor de către terții care iau cunoștință de datele dumneavoastră personale, în special obligațiile referitoare la asigurarea prelucrării exclusiv în scopul impus de contractul încheiat cu noi, asigurarea nivelului adecvat de securitate a datelor, cooperarea și informarea în toate privințele, precum și respectarea drepturilor persoanei vizate, la un nivel cel puțin la fel de ridicat și echivalent de protecție a datelor cu caracter personal cu cel reglementat prin GDPR și al Politicii de confidențialitate aplicabile la nivelul Vânzătorului.

Compania nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe.


Întrucât datele cu caracter personal completate de dumneavoastră pe Site nu sunt accesibile publicului sau oricărei alte persoane care utilizează Site-ul, datele dumneavoastră nu sunt accesibile decât angajaților Vânzătorului sau furnizorilor săi externi de servicii contabile, financiare și juridice, strict în măsura necesare pentru executarea contractului sau protecția drepturilor Vânzătorului derivând din relațiile cu dumneavoastră în calitate de Utilizator și/sau Cumpărător. 

La acest moment, nu vă prelucrăm datele personale în sistem automatizat pentru creearea unui profil.
Compania aduce la cunoștința persoanelor vizate că este posibil să utilizăm sau să încredințăm spre prelucrare aceste date cu caracter personal unor terțe persoane, în condițiile Regulamentului de Confidențialitate și Protecție privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal al Companiei, datele cu caracter personal și/sau testări precum cele menționate anterior pentru a realiza analize, dar nu luăm decizii individuale exclusiv în baza acestora. 
Aveți dreptul de a vă opune acestui mod de prelucrare a datelor cu caracter personal, caz în care Vânzătorul sau persoanele împuternicite de aceasta nu vor mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Vânzătorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


4. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal


Ca principiu, datele dumneavoastră. cu caracter personal vor fi reținute de noi pe durata necesară pentru executarea contractului de vânzare de produse alimentare și ulterior un termen de 3 ani, pentru clarificarea ulterioară a oricăror situații juridice derivând din contractul individual de muncă. 
Cu acordul dumneavoastră expres, datele pot fi menținute o perioadă mai mare decât cea precizată mai sus. 
În cazul în care nu avem acordul dumneavoastră și legislația arhivelor naționale nu impune reguli contrare, urmează să pseudonimizam/anonimizăm datele dumneavoastră care nu mai sunt necesare. 
Spre exemplu, avem obligația legală de a păstra registrele si documentele justificativ-contabile (facturi, chitanțe, dovezile tranzacțiilor bancare) timp de 10 ani. 
La expirarea termenului de stocare a datelor dumneavoastră personale, acestea vor fi șterse din orice evidențe și documente în format fizic și/sau electronic care conțin datele dumneavoastră personale.

5. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată


În baza GDPR aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal:


1. Dreptul la informare - În temeiul art. 13 și 14 GDPR, puteți solicita informații privind operatorul datelor cu caracter personal, responsabilul desemnat de acesta cu protecția datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile, temeiul juridic și/sau interesele legitime în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, modul de prelucrare și perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanei vizate, de unde au fost obținute datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate sau dezvăluite de către operator terților, către cine și ce drepturi și obligații au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate, precum și dacă datele personale sunt utilizate pentru creare de profiluri automate. Persoanele vizate trebuie să știe cum le sunt utilizate datele, chiar de la momentul la care se face colectarea, iar noi am respectat acest drept prin comunicarea publică a prezentei Note de informare.

2. Dreptul de acces la date – În temeiul art. 15 GDPR, puteți solicita din partea noastră confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți primi acces la datele respective și la informațiile utile referitoare la acestea (cum ar fi scopul prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pe care se preconizează că vor fi stocate, drepturile persoanei vizate, informații privitoare la sursa din care au fost obținute, garanțiile existente în caz de transfer al datelor către o țară din afara UE).


3. Dreptul la rectificarea datelor – În temeiul art. 16 GDPR, atunci când apreciați necesar, puteți obține rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc.


4. Dreptul la ștergerea datelor – În temeiul art. 17 GDPR, puteți obține ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite condiții (de exemplu, dacă prelucrarea lor nu mai este necesară raportat la scopurile pentru care au fost colectate, sau dacă vă retrageți consimțământul care a condiționat posibilitatea prelucrării acestor date). Putem refuza această cerere doar în anumite situații, cum ar fi atunci când sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligații legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta. Avem obligația să vă comunicăm baza legală a unui refuz, în cazul în care nu putem da curs cererii dumneavoastră, în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării în mod complet și legitim.


5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - art. 18 GDPR. În unele situații, vă puteți opune temporar la prelucrare (inclusiv la ștergere), atunci când o astfel de suspendare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, spre exemplu.


6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului (care le prelucreaza în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator.


7. Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct.


8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. Noi nu realizăm astfel de profilări. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, vom anunța această modificare și vom completa prezenta Nota de informare.


9. Dreptul de a depune o plângere. Pentru orice sesizare sau reclamație care privește modul de gestionare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau încălcarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal desemnat de SC RUNOS CONCEPT SRL sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro

6. Procedura de respectare a drepturilor persoanelor vizate

Sesizările sau solicitările dumneavoastră cu privire la oricare din drepturile ce revin persoanelor vizate pot fi comunicate nouă pe adresa de e-mail runos.concept@gmail.com


Nu pot fi luate în considerare decât sesizările sau solicitările formulate de către persoana vizată însăși sau de mandatarul/reprezentantul său împuternicit conform legii.


Termenul de răspuns este de 30 de zile, iar termenul poate fi prelungit, cu informare prealabilă, în cazul în care cererea depășește un nivel rezonabil de complexitate sau în cazul în care nu ne-au fost comunicate prin sesizare toate elementele necesare pentru a răspunde în mod adecvat.


În cazurile prevăzute de GDPR, este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele cu caracter personal, ca urmare a anumitor dispoziții legale. În acest caz, vă vom informa despre motivul refuzului.


7. Măsurile interne de securitate a datelor


Ne angajăm să protejăm în mod efectiv datele cu caracter personal care intră în posesia noastră, atât împotriva pierderii, cât și a utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și/sau distrugerii. Ne angajăm să adoptăm măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea confidențialității acestor date, cum ar fi: adoptarea politicilor interne adecvate, controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare, utilizarea de soluții de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

8. Autoritatea de Supraveghere și Legislația aplicabilă


Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.


Legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal se referă, în principal, la următoarele acte normative:


• Regulamentului (EU) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(cunoscut ca și ”GDPR”)
• Opiniile Grupului de Lucru ”Articol 29” (WP29)
• Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Legea nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 


9. Modificări ale Notei de informare


Regulile, standardele și drepturile și obligațiile impuse de GDPR se află încă într-o fază de interpretare și implementare incipientă, motiv pentru care anticipăm că este posibil ca întinderea, conținutul și interpretarea GDPR să suporte în timp completări prin intermediul mijloacelor legale și/sau jurisprudențiale. Pentru aceste motive, Vânzătorul anunță faptul că, pe măsură ce survin noi perspective asupra înțelegerii și aplicării GDPR, este posibil să fie necesar și adecvat să adaptăm Nota de informare atât la interpretările actelor normative incidente, cât și la standardele și bunele practici în această materie, toate fiind supuse amendării și modificării periodice.


Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a ne modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza această Notă de informare în orice moment, cu mențiunea că vom prelucra Datele cu caracter personal în acord cu Nota de informare în baza căreia au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul persoanei vizate de a le prelucra în mod diferit.
Prezenta Notă de informare este actuală de la data publicării, indicată pe Site. 


10. Informații de contact


Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau în legătură cu modul în care SC RUNOS CONCEPT SRL aplică GDPR, vă rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal astfel:
- Prin poștă, la punctul de lucru SC RUNOS CONCEPT SRL din mun. Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 2, bloc M. Kogălniceanu, jud. Iași
- Prin e-mail la adresa : runos.concept@gmail.com
- Prin telefon la numărul : 0787648472